top of page
Office

טיפים והמלצות

כללים לכתיבת קורות חיים

"אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני"


קורות חייכם הם בעצם כרטיס הביקור אותו אתם שולחים למעסיק הפוטנציאלי

כמשרד המקבל מאות קורות חיים מדי יום אנו יכולים להבטיח שיישום הכללים הבאים ייסעו רבות באיתור העבודה המתאימה עבורכם

כלל חשוב בכתיבת קו"ח: לא כתבתם = לא עשיתם

כתבו קו"ח ממצים וברורים, חשוב להציף ולהדגיש את ההתאמה בין היכולות, ההשכלה והניסיון שרכשתם לתפקיד אותו תרצו לאייש.

השתמשו במונחים מתאימים ומקצועיים כך שמקבל קו"ח או המערכת המסננת אותן לפני יוכלו לזהות את התאמתכם מיד.

היו כנים כתבו תוכן אותו תוכלו להציג בקלות דרך מידע או ממליצים

לא לסלף עובדות ולא להגזים

 1. עמוד אחד לא יותר - נסו לתמצת את כל כולכם לעמוד אחד. כל המוסיף גורע.

 2. מומלץ לצרף מכתב מקדים המדגיש את התאמתכם לתפקיד

 3. חלוקה - קו"ח צריכים להיות מחולקים ולפי הסדר הבא:

  1. מידע אישי ופרטי התקשרות: שם מלא, טלפון, נייד, מייל. ניתן להוסיף אך לא חובה: כתובת, ת"ז, מצב משפחתי, ניידות.

  2. השכלה: תארים, קורסים והשתלמויות חשובות שלקחתם בהם חלק.

  3. ניסיון תעסוקתי: התחילו מתפקידכם האחרון והמשיכו הלאה. ציינו את שלושת מקומות העבודה האחרונים או העשור האחרון (הארוך מבניהם). ציינו את תקופת העבודה אצל כל מעסיק, שם החברה (במידה והחיפוש אינו דיסקרטי), הגדרת התפקיד ותחומי אחריות. מומלץ לציין ולהדגיש הצלחות שהיו לכם בכל תפקיד, כמות עובדים אותם ניהלתם, היקף כספי של מכירות או ניהול תקציבי ועוד. אנו ממליצים להדגיש במיוחד ולהאריך במידע לגבי התפקיד האחרון אותו ביצעתם

  4. שירות צבאי

  5. מיומניות: כל נושא השליטה במחשב, תוכנות ספציפיות לתפקיד או כלליות, שפות ורמת השליטה בהן

  6. מידע אישי ותחביבים


Comments


bottom of page